Zátěžové drenáže

Při drenážování komunikací nebo železničních tratí je třeba uvažovat s vysokým zatížením, které je přenášeno na drenážní trubku. Proto je třeba v tomto odvětví uvažovat o instalaci trubek s vysokou pevností, jako například Strabusil nebo Sirobau.

ACO Strabusil, Strasil