Vsakovací bloky

Flexibilní a výkonný vsakovací blok Garantia Rain Bloc nebo Rigo-fill inspect nachází své uplatnění především ve veřejném a komerčním sektoru. Je možné jej použít pro odvodnění střech, náměstí, ulic i pro odvodnění průmyslových ploch.

Vsakovací blok Rain Bloc umožňuje extrémní zatížitelnost díky své stabilní a robustní konstrukci vytvořené pomocí „sloupků“ . Při zásypu 800 mm je blok pojízdný nákladními automobily do 60 t. Konstrukční provedení modulu Rain Bloc snese krátkodobé statické zatížení max. 10 t/m2 a dlouhodobé statické zatížení max. 5 t/m2.

Vsakovací blok Rigo-fill inspect nabízí oproti klasickému vsakování pomocí šterku trojnásobnou retenční kapacitu. Tím lze ušetřit nejen 2/3 prostoru na výkop, ale i práci a čas. Pomocí inspekčního tunelu lze navíc kdykoliv provést prohlídku, kontrolu nebo proplach celého systému.

Technické parametry

 • retenční objem 96 %
 • třírozměrné proudění vody
 • rozměry 800x800x663mm (406 l )
 • čistící tunel s příčným průřezem 2x 200/270mm
 • možnost připojení pro 2 trubky DN 200
 • poloviční blok o rozměrech 800x800x350mm
 • libovolné umístění ve všech třech prostorových směrech
 • možnost zabudování do plochy s pojezdem nákladních automobilů

Rozsáhlé příslušenství

 • vertikální a horizontální spojky pro maximální stabilitu systému
 • redukční deska pro připojení šachty
 • koncová deska pro uzavření tunelu
 • adaptér pro připojení na inspekční tunel v úrovni dna a vrcholu
 • spodní připojení pro vyprázdnění až na dno tunelu
 • horní připojení slouží k odvzdušňování příkopu přes kontrolní šachtu
 • šachta Quadro-control, pro umístění kdekoliv ve vsakovací galerii
 • šachta Rigo-limit, pro regulovaný odtok ze vsakovacího systému

Hloubka založení

Vzávislosti na limitujících podmínkách jsou možné výšky překrytí až 4 m a hloubky dna až 6 m pro vyhodnocení je od hloubky dna 3 m nutný individuální statický posudek.

ACO vsakovaci systemy

RAIN BLOC