Vsakovací tunely

Vsakovací tunel GARANTIA

Milan Pluháček se vám bude věnovat při výběru nejvhodnějšího vsakovacího tunelu.Nevhodnější řešení pro vsakování dešťové vody u rodinných domů.

Hlavní výhody systému

 • velká schopnost pojmout přívalovou vodu
 • vysoký vsakovací výkon
 • libovolně rozšiřitelný od malého rodinného domu až po malý podnik
 • ideální pro montáž „svépomocí“
 • hmotnost pouze 11 kg
 • nahradí 800 kg štěrku a 37 m drenážního potrubí
 • menší výkop, menší náklady
 • odolné pojezdu osobních vozidel

Technická data

 • objem 300 l
 • využitelný objem 100 %
 • zatížení odolné pojezdu osobních vozidel (max. 5 t /m²) při zásypu 50 cm, maximální zásyp 2 m
 • materiál PP – plně recykovatelný, neškodný spodní vodě, šetrný k životnímu prostředí
 • rozměry 1,20×0,80×0,51 m
 • hmotnost 11 kg
 • připojení shora: DN 100, 150, 200, 300
 • zdola: DN 100

Pravidla pro instalaci

 • odstup od stěny domu je roven minimálně 1,5násobku hloubky základů
 • odstup od hladiny spodní vody minimálně 1 m
 • k ochraně před zanesením je vhodné oddělit vsakovací tunel od okolní zeminy netkanou texilií
 • celý tunel složený z dílších vsakovacích tunelů Garantia je zakončen párem zakončovacích čel (na každý konec 1 díl)

Upozornění: V oblastech s četnými srážkami, případně u objektů s vysokým průtokem se doporučuje pokládka do štěrkového lože, který dosahuje až k horní hraně vsakovacích otvorů.

vsakovací tunel