Kabelové chráničky

Používají se k ochraně kabelů při pokládce do země, např. pod komunikacemi, náměstími, při výstavbě kolejových těles a tunelů atd. Jedná se o trubky dodávané v tyčích o délce 6m nebo v kotoučích (flexibilní) o délce 50m, které mají vnější stěnu korugovanou pro zvýšení únosnosti a vnitřní stěnu hladkou pro snadné protahování kabelů.

Kabelové žlaby

Všude tam, kde jsou vedeny kabelové trasy nebo kabelová vedení, mohou být použity hotové BG betonové díly. Umožňují suché a čisté položení kabelů podél železničních tras tak i v oblasti nádraží nebo metra.
BG kompletní systém Vám umožní pomocí různých stavebních dílů flexibilní uložení.

Náš BG kompletní systém má k dispozici jedinečný žlab FLEX, kabelové šachty, kabelové žlaby, vývody pro kabely, revizní vany, kabelové vany a pomocné šachty.

Použití betonových dílců vám hlavně přinese úsporu času při výstavbě kabelové trasy. Pomocí perfektně do sebe zapadajících betonových dílců odpadají namáhavé bednící a betonářské práce a zároveň zařezávací a dopasovávací práce. Vyhnete se dlouhodobým výlukám v dopravě.

Tím, že vývoj tohoto kompletního systému provádíme ve spolupráci s Rakouskými železnicemi, splňují tyto hotové betonové díly všechny statické požadavky. S kabelovým žlabem Flex obejdete všechny možné překážky ideálním obloukem — 30,60 nebo 90 stupňů. Speciální kabely potom můžeme jednoduše pokládat.

Na Vaše přání můžeme naše kabelové šachty vybavit i koncovými přechodkami a šachtovým krytem, které můžeme zabudovat už při výrobě.

Vysoce precisním zpracováním je tento systém bez mezer a zabezpečený proti posunu. Opticky jednotný vzhled je zaručen. Vniknutí škůdců, např. hladavců, je vyloučeno, takže kabely zůstanou dlouhodobě funkční.

Po zabudování máte kdykoliv přístup ke kabelové trase, což je výhodné při opravných pracích.

ACO Kabuflex

Hekaplast kabelové chráničky