Odlučovače ropných látek a tuků

Stoupající nároky na ochranu životního prostředí vyžadují použití odlučovačů jako předřazených čistících jednotek před zpětným přivedením znečištěné vody do jejího přirozeného oběhu, tedy před jejich vypuštěním do vodních toků, resp. veřejné kanalizace a čistíren odpadních vod. Odpadní voda se při průtoku odlučovačem upraví na kvalitu přijatelnou pro životní prostředí.