Odlučovače ropných látek

Odlučovače ropných látek jsou určeny k zachycení a odloučení neemulgovaných lehkých kapalin (zejména ropných látek) ze znečištěných vod stékajících z dopravních ploch.

Princip fungování

 • odlučovače fungují na principu gravitační koalescence
 • sorbce

Použití

 • čistění vod před vypouštěním do vodních toků
 • čistění vod tekoucích do veřejné kanalizace
 • čistíren odpadních vod apod.
 • provozy a prostory zatížené nebezpečným únikem RL
 • čerpací stanice, parkoviště, komunikace, mycí rampy, autodílny, průmyslové provozy, garáže atd.

Rozdělění

 • z plastu
 • železobetonové
 • s obtokem
 • plně průtočné

Kalové jímky

 • integrované
 • samostatné

Výhody

 • výrobky pro všechny typy aplikací – kompletní výrobkové portfolio (1 – 100 l/s)
 • snadné a rychlé zabudování a zprovoznění
 • možnost objektového řešení
 • stálá účinnost odlučovačů je zachována po celou dobu životnosti stavebního díla
 • jímky odlučovačů jsou vodotěsné a mrazuvzdorné
 • automatický plovákový uzávěr zajišťující bezpečnost
 • jednoduchá údržba – koalescenční vložku lze čistit, není nutná její výměna
 • kvalitní výrobky splňující platné normy
 • jednoduchá instalace signalizačního a bezpečnostního zařízení
 • možnost pojezdu dopravními prostředky

ACO Odlučovače