Odvodňovací žlaby

Liniovým odvodněním je míněno sběrné zařízení, které zachytává dešťovou vodu z dané odvodňované plochy a odvádí ji pryč, například do kanalizace. Toto sběrné zařízení má tvar linie a může být umístěno napříč nebo podélně daného odvodňovaného území.

Liniové odvodňovací systémy  jsou vhodné pro instalaci ve všech typech povrchů – všechny typy dlažeb, živičné i betonové plochy. Liniové odvodňovací systémy  jsou k dispozici ve všech třídách zatížení (A15 kN – F900 kN) a v několika typech provedení a dimenzí (šíře 100, 150, 200, 300, 400 a 500 mm) tak, aby bylo možné pokrýt všechny potřeby našich zákazníků.

Na rozdíl od bodového odvodnění pomocí vpustí lze u liniového odvodnění spádovat odvodňovanou plochu pouze ve směru k odvodňovacímu žlabu a není nutné spádovat jednotlivé úseky ploch ke vpustím. Liniový odvodňovací žlab může být veden podél odvodňované plochy (na krajnici, u obrubníku …) nebo uprostřed s oboustranným spádováním plochy směrem ke žlabu. Žlab vede oproti bodovému odvodnění vodu až k místu napojení systému na kanalizaci. Nemusí se tedy budovat síť přípojek podzemní dešťové kanalizace.

K dostání jsou žlaby z kvalitního plastu, polymerického betonu, betonu vyztuženého skelnými vlákny nebo vibrolisovaného betonu s různými typy krycích roštů – plastové, pozinkované, litinové nebo nerezové. Pro speciální aplikace jsou vyráběny žlaby monolitické. Samozřejmostí je ucelená řada příslušenství.