Archiv pro kategorii ‘Reference’

Obchodní centrum Letmo, Brno

22. 8. 2013

Dodávka polymerbetonových žlabů a nerezových žlabů na akci Letmo, stavbu prováděl Imos Brno, a.s.

Dodávka vsakovacích bloků – retence Frencken

22. 8. 2013

stavbu prováděla firma Zemako ,s.r.o.

Univezitní kampus Brno – Bohunice

30. 11. 2011

Dodávka retenčních nádrží ze systému Rigo-fill včetně montáže a sváření folii.

Brno, Stará Líšeň

16. 8. 2010

Na této akci byly použity vsakovací bloky RIGO-FILL-INSPECT od firmy ACO.  Rigo-fill® inspect nabízí oproti klasickému vsakování pomocí šterku trojnásobnou retenční kapacitu. Tím lze ušetřit nejen 2/3 prostoru na výkop, ale i práci a čas. Pomocí inspekčního tunelu lze navíc kdykoliv provést prohlídku, kontrolu nebo proplach celého systému.

ZOO Brno

16. 8. 2010

Realizace odvodnění pro ZOO Brno. Použitá technologie: žlaby DN 200.

Olympia Brno a parkoviště KIKA

16. 8. 2010

Instalace železobetonového odlučovače ropných látek s koalescenčním filtrem a odvodňovacích žlabů různých zátěží.

Vsakovací bloky ve Cvrčovicích

16. 8. 2010

Pokládka vsakovacího systému Sicku-pipe v obci Cvrčovice. Ideální systém filtračních trubek DN300 z PE-HD. Na rozdíl od drenážních trubek, které mají spíše za úkol podzemní vodu jímat a odvádět pryč, mají filtrační trubky opačnou funkci – přivedenou srážkovou vodu infiltrují do podzemí.

Potrubní vsakovací příkopy mají rezervoárový koeficient 33%. Voda z atmosférických srážek je přiváděna podzemním vedením a systémem Sicku-pipe® se rozptyluje do štěrkového příkopu. Praxí osvědčenou dimenzí potrubí pro vsakování je světlost DN300. Tento objem nejlépe zohledňuje prostor pro akumulaci a možnost údržby celého systému.

Trubní síť je obsypána štěrkem zrnitosti 8/16 resp. 16/32 a obalena filtrační ochrannou geotextilií. Systém Sicku-pipe® se liší od klasických vsakovacích trubek především dvouplášťovou sendvičovou konstrukcí. Použitý materiál PE-HD propůjčuje trubce svou vysokou rázovou houževnatostí velkou robustnost, která umožňuje instalaci v plochách s dopravní zátěží. Vsakování pomocí trubního vedení je vhodné především tam, kde máme pro jeho instalaci dostatek plochy.

Vsakování pomocí trubního vedení se totiž provádí plošně pouze v jedné vrstvě. Tento způsob ovšem zaručuje nejrychlejší vsáknutí přiváděné vody.

Areál IS Brno

16. 8. 2010

Použitá technologie: žlaby RD Monoblock. ACO Drain Monoblock představuje jedinečný produkt nesrovnatelný s jinými žlaby. Nejnovější výrobní metody využívající osvědčeného materiálu – polymerického betonu umožňují výrobu odvodňovacích žlabů v jednom kuse bez volných částí a bez spáry pro lepení.

Možnosti využití

 • Podélné odvodnění silnic, dálnic, ale i komunikací v obcích
 • Příčné odvodnění např. před železničními přejezdy, před křižovatkami
 • Těžké distribuční zóny, kontejnerové terminály
 • Odvodnění letišť
 • Odvodnění nebo úkap u čerpacích stanic pohonných hmot
 • Ostatní extrémně namáhané plochy s dynamickým zatížením

Systémové výhody

 • jednodílná konstrukce
 • žádné odnímatelné rošty – ochrana před krádežemi, dopravní bezpečnost
 • jednoduchost – pouze 6 prvků v systému
 • možnost integrovaného těsnění
 • odolnost proti látkám ropného původu
 • nízká hmotnost
 • stabilní konstrukce pro extrémní statické i dynamické zatížení
 • výborné hydraulické vlastnosti
 • vysoký efekt samočištění

Olympia Olomouc

16. 8. 2010

Použití žlabů DN100.