Pro dotazy volejte: +420 541 321 032

Odlučovače ropných látek

Odlučovače ropných látek jsou určeny k zachycení a odloučení neemulgovaných lehkých kapalin (zejména ropných látek) ze znečištěných vod stékajících z dopravních ploch.

Princip fungování

odlučovače fungují na principu gravitacea koalescence

Použití

 • k čistění vod před vypouštěním do vodních toků, resp. do veřejné kanalizace, čistíren odpadních vod apod.
 • provozy a prostory zatížené nebezpečným únikem RL – tj. čerpací stanice, parkoviště, komunikace, mycí rampy, autodílny, průmyslové provozy atd.

Rozdělení

 • Polyetylenové odlučovače pro nízký průtok(NS 3 - NS 15)
  • plně průtočné koalescenční odlučovače ECO PLUS vhodné pro aplikace bez dopravní zátěže
 • Železobetonové odlučovače pro běžné průtoky (NS 3 - NS 100 v plném průtoku, obtokové do NS 160)
  • plně průtočné koalescenční odlučovače OLEOPATOR–K
  • koalescenční odlučovače s obtokem OLEOPASS
 • Kalové jímky
  • integrované
  • samostatné

Výhody

 • výrobky pro všechny typy aplikací - kompletní výrobkové portfolio (1 - 100 l/s)
 • snadné a rychlé zabudování a zprovoznění
 • možnost objektového řešení
 • stálá účinnost odlučovačů je zachována po celou dobu životnosti stavebního díla
 • jímky odlučovačů jsou vodotěsné a mrazuvzdorné
 • automatický plovákový uzávěr zajišťující bezpečnost
 • jednoduchá údržba - koalescenční vložku lze čistit, není nutná její výměna
 • kvalitní výrobky splňující platné normy
 • jednoduchá instalace signalizačního a bezpečnostního zařízení
 • možnost pojezdu dopravními prostředky

Veškeré koalescenční odlučovače ropných látek ACO jsou konstruovány, zkoušeny, vyráběny a aplikovány jako odlučovače třídy I dle ČSN EN 858. Každá jmenovitá velikost byla vyzkoušena pod dozorem nezávislého institutu LGA Wurzburg, přičemž všechny odlučovače požadavky této normy splnily.

Napište nám

O nás

Společnost Dubar byla založena v roce 1996. Od té doby se zabývá převážně obchodní činností. V roce 1998 jsme se zaměřili na obchod se stavebními a odvodňovacími prvky. V současné době patříme mezi významné dodavatele výrobků od firmy ACO, Glynwed, Hauraton, Hydro BG, MEA a další.

Kontakt

Dubar s.r.o.
tel.: +420 541 321 032
e-mail: info@dubar.cz
IČ: 25317547

Adresa:
Kulkova 8
615 00
Brno