Pro dotazy volejte: +420 541 321 032

Vsakovací bloky

Vsakovací bloky se používají pro výstavbu vsakovacích galerií všech velikostních rozsahů. Je možné je použít ve všech typech ploch od instalace pod pochozí travnaté plochy až po asfaltové či betonové povrchy s těžkou dopravou do 60-ti tun. V případě použití jako vsakovací galerie se sestava bloků obaluje do geotextilie 200 g/m2.

Bloky se dají použít také pro výstavbu nepropustných retenčních nádrží. V tomto případě se obalují hydroizolační fólií z PVC a ochrannou geotextilií.

Systém je možné doplnit integrovanými šachtami, které umožňují kontrolu a případné čištění systému v budoucím provozu.

Obrázky z realizací vsakovacích bloků


Rainbloc Garantia 300 l

Garantia Rainbloc je jednoduchý systém vysoce únosných bloků určených pro výstavbu vsakovacích galerií nebo retenčních nádrží. Půdorysný modul je 1200 x 600 mm a bloky se dají skládat do šířky i délky a vzájemně se propojují spojkami. Výška jednoho modulu je 420 mm a lze je vrstvit na sebe.

Ecobloc Inspect

Garantia Rainbloc je jednoduchý systém vysoce únosných bloků určených pro výstavbu vsakovacích galerií nebo retenčních nádrží. Půdorysný modul je 1200 x 600 mm a bloky se dají skládat do šířky i délky a vzájemně se propojují spojkami. Výška jednoho modulu je 420 mm a lze je vrstvit na sebe.

Ecobloc MAXX

Garantia Rainbloc je jednoduchý systém vysoce únosných bloků určených pro výstavbu vsakovacích galerií nebo retenčních nádrží. Půdorysný modul je 1200 x 600 mm a bloky se dají skládat do šířky i délky a vzájemně se propojují spojkami. Výška jednoho modulu je 420 mm a lze je vrstvit na sebe.

Ecobloc Light

Garantia Rainbloc je jednoduchý systém vysoce únosných bloků určených pro výstavbu vsakovacích galerií nebo retenčních nádrží. Půdorysný modul je 1200 x 600 mm a bloky se dají skládat do šířky i délky a vzájemně se propojují spojkami. Výška jednoho modulu je 420 mm a lze je vrstvit na sebe.

Jak zvolit správné množství vsakovacích bloků

Pro zjedodušení lze říct, že počet bloků pro Vaše vsakovací zařízení závisí na celkové velikosti odvodňované plochy a filtračním koeficientu zeminy na vašem pozemku. Neboli zkrátka na tom, jak dobře je schopna půda na vašem pozemku vsakovat vodu

Pro návrhy u menších odvodňovaných ploch (např. rodinných domů) se lze orientovat dle níže uvedené tabulky. Pro tyto případy doporučujeme použití nejjednoduššího systému Rainbloc.

Typ zeminy Plocha
do 100 m2 do 200 m2 do 300 m2
Štěrk kf = 1 x 10E-03 4 ks 8 ks 12 ks
Písek kf = 1 x 10E-04 6 ks 12 ks 18 ks
Hlinitý písek kf = 1 x 10E-05 10ks 20 ks 30 ks
Písčitá hlína kf = 1 x 10E-06     20 ks 40 ks 60 ks

Tabulka platí orientačně pro bloky Garantia 300 l, které jsou použity v uložení v jedné vrstvě.

Napište nám

O nás

Společnost Dubar byla založena v roce 1996. Od té doby se zabývá převážně obchodní činností. V roce 1998 jsme se zaměřili na obchod se stavebními a odvodňovacími prvky. V současné době patříme mezi významné dodavatele výrobků od firmy ACO, Glynwed, Hauraton, Hydro BG, MEA a další.

Kontakt

Dubar s.r.o.
tel.: +420 541 321 032
e-mail: info@dubar.cz
IČ: 25317547

Adresa:
Kulkova 8
615 00
Brno