Pro dotazy volejte: +420 541 321 032

ACO Multiline Seal in

Společnost ACO byla vždycky průkopníkem a určovala nové standardy ve svém oboru. Teď opět přišla se skutečnou senzací na poli odvodňovacích žlabů: Tento žlab, který přichází s integrovaným vnitřním těsněním technologií Seal in v zátěžových třídách A – E a se sklonem 1–10, v sobě spojuje nejlepší výsledky 40 leté inovace – těsnění jako standard, snadná instalace je samozřejmostí stejně jako vynikající funkčnost.

Jistota díky testované těsnosti

U běžných systémů odvodňovacích systémů pr opustné spoje znamenají, že část vody na cestě do separačních systémů unikne a těmto únikům nelz e zabránit. Nový odvodňovací žlab ACO však pomáhá odvádět a čistit povr chovou vodu cíleným způsobem. To bylo potvrzeno zejména dlouhodobým testováním, které provedl institut pro podzemní infrastrukturu IKT, a na jehož základě jsou žlaby ACO označeny jeho certifikátem „Schváleno institutem IKT”.

Zátěžová třída

Žlaby a rošty jsou testovány a certifikovány dle normy ČSN EN1433. Tyto žlaby jsou vhodné pro zátěž A15 až E600. Níže uvedené piktogramy mohou naznačit do jaké oblasti je vhodné žlaby použít. Pokud si nejste jisti s výběrem, neváhejte se obrátit na náš tým technické podpory. Kontakty naleznete zde.

 • A15 kN - Plochy určené výlučně pro pěší a cyklisty.
 • B125 kN - Plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech.
 • C250 kN - Pro odvodňovací žlábky umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace u obrubníku, nepojížděné zpevněné krajnice a podobně.
 • D400 kN - Vozovky pozemních komunikací, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přípustné pro všechny druhy silničních vozidel.
 • E600 kN - Plochy, které jsou vystaveny vysokému zatížení kol, např. zařízení v přístavech a docíc.

V detailech

ACO MultiDrain® Seal in jsou žlaby vyráběny z polymerického betonu - materiálu zajišťujícího trvanlivost a nízkou hmotnost dílů. Žlaby s umělým spádem dna spolu se žlaby bez spádu dna umožní skladbu jedné dlouhé linie. Kromě toho lze provádět složité konfigurace (úhlové, křížové a „T“ spoje).

 • „Vodotěsná odvodňovací linie s technologií Seal in (dle IKT D00978)
 • ……včetně EPDM těsnění ve žlabu
 • ……žlabové těleso z polymerbetonu
 • ……snadná instalace
 • „„s průřezem ve V-tvaru s vylepšenými
 • samočistícími vlastnostmi; bez jakékoli
 • překážky proudící vodě
 • „„robustní žlabové těleso
 • „„bezšroubová aretace Drainlock®

Vodotěsný žlab = žlabové spojení s těsněním + nepropustný materiálStandardně integrováné těsnění EPDM do žlabu ve výrobě, spojuje dva kusy žlabu způsobem zajišťujícím naprostou vodotěsnost.

Díky ACO polymerickému betonu, materiálu s hloubkou propustnosti pro vodu 0 mm, je celý odvodňovací systém absolutně vodotěsný.

Snadná manipulace     
Výrobky z ACO polymerbetonu jsou lehčí než výrobky betonové, a přesto mají stejnou únosnost. To je obrovská výhoda, když přijde na manipulaci, přepravu a instalaci.     
    
Lepší samočištění     
Díky hladkým přechodovým prvkům na spojích žlabů a hladkému povrchu ACO polymerického betonu fungujesamočistící
funkce žlabů mnohem lépe než doposud.

Robustní tělo žlabu     
Vylepšená geometrie vytváří robustnější tělo žlabu, jak je vidět z optimalizovaných doporučení pro instalaci pro různé aplikace. Nyní je možné snížit kvalitu základového betonu na C12/15 pro zátěžové třídy A–C.

Snadná instalace     
Jednoduchý a známý systém zasunování do sebe zůstává – na prověřené a vyzkoušené metodě montáže se nic nezměnilo.     

 

Ochrana podzemních vod a budov

Dešťová voda odtékající z ploch používaných pro provoz motorových vozidel obsahuje daleko víc nečistot, než bychom čekali: rušné silnice jsou znečišťovány škodlivými látkami z obrušujících se pneumatik, brzd a výfukových plynů společně se zbytky benzínu a oleje.

A to nezmiňujeme posypové materiály, které používáme v zimním období.Když zaprší, všechny tyto nečistoty jsou nevyhnutelně splachovány do konstrukcí a podzemních vod, kde mohou způsobit značné škody. Například chloridy přítomné v posypové soli mohou způsobovat oslabování a korozi základů budov.

Odvodňovací žlab ACO DRAIN® Multiline Seal in, standardně opatřený těsněním, sbírá povrchovou vodu, odvádí ji k vyčištění a následně vrací zpět do přirozeného cyklu koloběhu vody. To vše se děje bez jakýchkoliv ztrát, kterým je možné předejít. Jako takový hraje nezastupitelnou roli ve spolehlivém shromažďování a odvádění kontaminované dešťové vody. Díky tomu je možné minimalizovat nevratné poškození konstrukcí budov, oslabování betonových základů a minimalizovat další znečišťování podzemní vody.

 

Drainlock® - Rozmanité rošty pro esteticky výrazné projekty

Žlab ACO Multiline Seal in, Multiline a XtraDrain lze kombinovat s nejrůznějšími krycí mi rošty, které jsou k dispozici v nejrůznějších tvarech, barvách a materiálech – litinové, z nerezové či pozinkované oceli nebo plastové. Tyto možnosti dokážou splnit všechny požadavky estetiky , funkčnosti i zátěžových tříd.

 

Katalogy

Napište nám

O nás

Společnost Dubar byla založena v roce 1996. Od té doby se zabývá převážně obchodní činností. V roce 1998 jsme se zaměřili na obchod se stavebními a odvodňovacími prvky. V současné době patříme mezi významné dodavatele výrobků od firmy ACO, Glynwed, Hauraton, Hydro BG, MEA a další.

Kontakt

Dubar s.r.o.
tel.: +420 541 321 032
e-mail: info@dubar.cz
IČ: 25317547

Adresa:
Kulkova 8
615 00
Brno