Pro dotazy volejte: +420 541 321 032

Liniové odvodnění Hydro BG

Nepostradatelné a přesto sotva viditelné

Odvodňovací žlaby jsou cenné prvky v infrastruktuře, které snesou nejvyšší zátěž a téměr nepozorovaně plní své úkoly. Odvodnění je zapotřebí všude tam, kde musí srážky kontrolovaně odtékat.
Po více jak desetiletých zkušenostech vyvinula naše společnost ucelený systém betonových odvodňovacích žlabů, který obstojí i v mezinárodní konkurenci.
Standardní řešení ale i individuální poradenství podle specifických potřeb zákazníka přispívají k nejlepšímu řešení různých situací při odvodňování.


Bodové nebo liniové

V podstatě rozlišujeme dvě varianty odvodnění:

Bodové odvodnění
Při bodovém odvodnění odtéká povrchová voda centrálně k jedinému bodu odvodňované plochy.Tato plocha musí být potom vyspádovaná k tomuto bodu.

Liniové odvodnění
Liniové odvodnění má výhodu v tom, že odvodňovaná plocha je dobře pojízdná, protože je vlastně rovná. Vybudování rovné plochy je  méně náročné a levnější než spádování.

Kromě toho je liniové odvodnění vhodné na oddělení různých ploch, jako například zámkové dlažby od betonu nebo asfaltu. Přitom můžeme použít různé typy roštů, aby byly splněné i nejnáročnější optické požadavky.

 

Odvodňovací žlaby

BGF Ploché žlaby
Betonový žlab s nízkou stavební výškou a bezpečnostní drážkou. Obzvlášť vhodný na zabudování do podlahových konstrukcí. Rošty jsou zkonstruovány tak, aby betonová hrana žlabu nebyla vidět.

BGF-Z Ploché žlaby
Plochý betonový žlab se zabudovanou litinovou hranou a systémem rychlouzávěru. Nejvhodnější do podzemních garáží, dílen apod.

BGU Univerzální žlab
Univerzální použití při rodinných domech, ale také na veřejných prostranstvích, kde je požadováno zatížení od třídy A 15kN do B 125 kN. Rošty překrývají celé tělo žlabu, a tak umožňují připojit různé materiály, např. zámkovou dlažbu.

BGU-Z Univerzální žlaby se zabudovanou litinovou hranou
Snesou zatížení až do 600 kN. Proto se používají na odvodnění příjezdových cest k domům a dvorům, a také k průmyslovým objektům, na místech se zvýšenou dopravou, na otevřených plochách jako jsou např. pěší zóny, parkoviště pro osobní auta atd.

BG Standardní žlaby
U tohoto typu jsou rošty vložené dovnitř žlabu. Navzájem jsou spojené patentními úchytkami. Tento pevný a masívní žlab je optimální na odvodnění příjezdových cest k domům a dvorům nebo na skladové plochy a parkoviště.

BGZ-S SV Žlaby pro vysokou zátěž
Je to masívní betonový žlab s pevnější litinovou hranou tvaru Z. Tento žlab se používá na místech s hustou dopravou, např. dálnice, spediční plochy.

BG Letištní žlaby
Jedinečný produkt v celé Evropě, který splní nejvyšší bezpečnostní požadavky při maximálním zatížení.

BG Štěrbinové žlaby
Vyvinuté speciálně na ohraničení rolovacích a startovacích drah na mezinárodních letištích. Masívní tělo žlabu je bez roštu a snese nejvyšší zátěž. Zajišťuje bezpečné startování a přistávání bez aquaplaningu.

BG Lesní žlaby
Speciální žlaby pro lesní a polní cesty. Dodávané jsou s litinovým, mřížkovým nebo dřevěným roštem.

BG Bodové odvodnění
Pomáhá utěsnit naše odvodňovací systémy v různých oblastech použití, dokonce i v agresívním prostředí. Aplikace je bezproblémová.

 

Liniové odvodnění – nová dimenze

Závody BG-Graspointner vyrábějí již od svého založení roku 1963 betonové výrobky, v největší míře jsou to odvodňovací žlaby, prefabrikáty pro železnice a silniční prefabrikáty. BG odvodňovací žlaby ze zvlhčeného cementového betonu se vyznačují svojí masivností, pevností a mnohotvárnými možnostmi použití. Proto produkce BG Graspointner dosáhla během několika let v oblasti inženýrských staveb, zejména u liniového odvodnění pro těžký provoz, vůdčího postavení na domácím trhu v Rakousku  a mohla se dále rozvíjet do ostatních zemí Evropy. Liniové odvodnění např. u rodinných domů, zahradních ploch a staveb podobného charakteru , kde není pro žlabový prvek rozhodujícím kritériem vysoká zatížitelnost nebo odolnost, měly doposud tyto betónové žlaby určité nevýhody v podobě vysoké hmotnosti, která se na základě vlastností klasického betonu nedá redukovat. Žlaby z ostatních materiálů , jako např. polymerbeton nebo umělá hmota,dosud dominovaly v  nižších třídách zatížení.

Napište nám

O nás

Společnost Dubar byla založena v roce 1996. Od té doby se zabývá převážně obchodní činností. V roce 1998 jsme se zaměřili na obchod se stavebními a odvodňovacími prvky. V současné době patříme mezi významné dodavatele výrobků od firmy ACO, Glynwed, Hauraton, Hydro BG, MEA a další.

Kontakt

Dubar s.r.o.
tel.: +420 541 321 032
e-mail: info@dubar.cz
IČ: 25317547

Adresa:
Kulkova 8
615 00
Brno